Ventilatie

Waarom ventileren?

De woning van vandaag wordt terecht goed geïsoleerd en luchtdicht gemaakt om de energiekosten te beperken. De aanvoer van verse lucht is echter uiterst belangrijk om een gezond leef- en werkklimaat te creëren.

Een ventilatiesysteem zorgt voor de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van de gebruikte lucht op een gecontroleerde manier.

Het belang van filters

De lucht die we inademen bevat allerlei verontreinigingen zoals stofdeeltjes en stuifmeelpollen. Sommige van die stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid of veroorzaken allerlei allergische reacties (hooikoorts, astma). Met behulp van ventilatiefilters kun je een groot deel van deze stoffen filteren zodat de concentratie in de lucht tot een minimum beperkt wordt.

Filters zijn ook noodzakelijk om vervuiling van mechanische onderdelen van het systeem en verontreiniging van de luchtkanalen tegen te gaan. Vuile luchtkanalen zijn een broeiplaats voor schimmels en bacteriën. Met behulp van filters kan deze vervuiling beperkt worden.

Ventilatietypes

MECHANISCHE AFVOER

Type C/C+/C+ EVO

Een type C ventilatiesysteem bestaat uit een afvoerventilator die in de “natte” ruimtes lucht afvoert. Toevoer van verse lucht in de leefruimtes gebeurt via roosters in de ramen. In tegenstelling tot andere ventilatietypes is er echter geen mogelijkheid om afgevoerde warmte te recupereren.

Voordelen: Lagere investering, onderhoudsvriendelijk, vraaggestuurde ventilatie (C+/C+ EVO)

MECHANISCHE TOEVOER/AFVOER

Type D/D+ (Met Recuperatie)

Een type D ventilatiesysteem bestaat uit een afvoerventilator die in de “natte” ruimtes lucht afvoert en een toevoerventilator die in de leefruimtes lucht inblaast. Anders dan bij een systeem type C is het mogelijk om de warmte uit de afgevoerde lucht te recupereren en af te geven aan de toegevoerde lucht. Het systeem kan al dan niet vraaggestuurd zijn om ventilatorenergie te besparen. In tegenstelling tot een type C ventilatiesysteem is bij type D iets meer onderhoud (filters/warmtewisselaar) en is de initiële investering groter. Door recuperatie verdient het systeem zich op termijn zelf terug.

Voordelen: Geen energieverlies dankzij warmterecuperatie, het ontbreken van raamroosters zorgt voor een verhoogd comfort (geen lawaaihinder en tocht)

MECHANISCHE AFVOER & WARMTEPOMP

Type E+ (RENSON)

Een type E+ ventilatiesysteem bestaat uit een vraaggestuurde afvoerventilator die in de “natte” ruimtes lucht afvoert. Toevoer van verse lucht in de leefruimtes gebeurt via roosters in de ramen. Via een warmtepomp onttrekt men de warmte in de afgevoerde lucht en wordt deze gebruikt voor het aanmaken van sanitair warm water en ruimteverwarming. Voor de grotere investering (t.o.v. type C & D) krijgt u een betere energieprestatie in de plaats. U kan gezien het gebruik van de warmtepomp de energie – die als duurzame energie beschouwd wordt – besparen tot 43 E-punten. Voor meer informatie, zie http://www.renson.be/

Voordelen: vraaggestuurde ventilatie en duurzame warmteproductie geïntegreerd in één monoblok toestel, wat een hoge reductie van het E-peil tot gevolg heeft.

Wij zijn volledig erkend ventlatieveslaggever

Surf naar www.ikventileerverstandig.be voor meer informatie